Zhen Zhen (panda)

Zhen Zhen is a female giant panda born on August 3, 2007 to Bai Yun and Gao Gao at the San Diego Zoo. Her name means


Zhen Zhen is a female giant panda born on August 3, 2007 to Bai Yun and Gao Gao at the San Diego Zoo. Her name means "Precious". She is Bai Yun's fourth cub, and Gao Gao's third. Zhen Zhen has one half sibling, Hua Mei, and four full siblings, Mei Sheng, Su Lin, Yun Zi, and Xiao Liwu. Like her full siblings, Zhen Zhen was conceived via natural mating.
Read article on Wikipedia