Zen

Zen alebo dzen môže byť:čínsky, kórejský a japonský smer v hinduizme a budhizme, ktorý zdôrazňuje hlboké rozjímanie a meditácie s cieľom dosiahnutia všeobecnej disciplinovanosti osoby, pozri zen (smer)
zen-budhizmus


Zen alebo dzen môže byť:čínsky, kórejský a japonský smer v hinduizme a budhizme, ktorý zdôrazňuje hlboké rozjímanie a meditácie s cieľom dosiahnutia všeobecnej disciplinovanosti osoby, pozri zen (smer) zen-budhizmus
Read article on Wikipedia

Zen

Zen is a school of Mahayana Buddhism that originated in China during the Tang dynasty, there known as the Chan School, and later developed into various schools. The Chan School was strongly influenced by Taoist philosophy, especially Neo-Daoist thought, and developed as a distinct school of Chinese Buddhism. From China, Chán spread south to Vietnam and became Vietnamese Thiền, northeast to Korea to become Seon Buddhism, and east to Japan, becoming Japanese Zen.


Zen is a school of Mahayana Buddhism that originated in China during the Tang dynasty, there known as the Chan School, and later developed into various schools. The Chan School was strongly influenced by Taoist philosophy, especially Neo-Daoist thought, and developed as a distinct school of Chinese Buddhism. From China, Chán spread south to Vietnam and became Vietnamese Thiền, northeast to Korea to become Seon Buddhism, and east to Japan, becoming Japanese Zen.
Read article on Wikipedia