Xaniona punctum
Xaniona punctum är en insektsart som först beskrevs av Lethierry 1884. Xaniona punctum ingår i släktet Xaniona och familjen dvärgstritar.


Xaniona punctum är en insektsart som först beskrevs av Lethierry 1884. Xaniona punctum ingår i släktet Xaniona och familjen dvärgstritar.
Read article on Wikipedia