X Plenum KC PZPR w 1981 roku

X plenarne posiedzenie Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – obrady, które odbyły się w dniach 29-30 kwietnia 1981. Celem było m.in. przygotowanie IX nadzwyczajnego zjazdu PZPR.


X plenarne posiedzenie Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – obrady, które odbyły się w dniach 29-30 kwietnia 1981. Celem było m.in. przygotowanie IX nadzwyczajnego zjazdu PZPR.
Read article on Wikipedia