XXX Puchar Gordona Bennetta (balonowy)

30 Puchar Gordona Bennetta – zawody balonów wolnych o Puchar Gordona Bennetta zorganizowane w Salzburgu w Austrii. Start nastąpił 18 października 1986 roku.


30 Puchar Gordona Bennetta – zawody balonów wolnych o Puchar Gordona Bennetta zorganizowane w Salzburgu w Austrii. Start nastąpił 18 października 1986 roku.
Read article on Wikipedia