XOR (disambiguation)

XOR may mean:Exclusive or (logic)
XOR cipher, an encryption algorithm
XOR gate
bitwise XOR, an operator used in computer programming
XOR 
XOR, an x200 instruction
Xor DDoS


XOR may mean:Exclusive or (logic) XOR cipher, an encryption algorithm XOR gate bitwise XOR, an operator used in computer programming XOR XOR, an x200 instruction Xor DDoS
Read article on Wikipedia