Wiktoria Hanowerska

Wiktoria, właśc. Aleksandryna Wiktoria, ang. Alexandrina Victoria – królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii przez 63 lata. Od 1 stycznia 1877 r. także cesarzowa Indii. Żona księcia Alberta z Saksonii-Coburga-Gothy. Jej krewni i potomkowie zasiadali na tronach Grecji, Jugosławii, Rosji, Rumunii i Niemiec, a obecnie panują w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Belgii, Danii i Hiszpanii.


Wiktoria, właśc. Aleksandryna Wiktoria, ang. Alexandrina Victoria – królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii przez 63 lata. Od 1 stycznia 1877 r. także cesarzowa Indii. Żona księcia Alberta z Saksonii-Coburga-Gothy. Jej krewni i potomkowie zasiadali na tronach Grecji, Jugosławii, Rosji, Rumunii i Niemiec, a obecnie panują w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Belgii, Danii i Hiszpanii.
Read article on Wikipedia