Virus

A virus is a small infectious agent that replicates only inside the living cells of an organism. Viruses can infect all types of life forms, from animals and plants to microorganisms, including bacteria and archaea.


A virus is a small infectious agent that replicates only inside the living cells of an organism. Viruses can infect all types of life forms, from animals and plants to microorganisms, including bacteria and archaea.
Read article on Wikipedia

Virus

En biología, un virus es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos.


En biología, un virus es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos.
Read article on Wikipedia

Virus

Virus steht für:Virus, infektiöse organische Struktur, siehe Viren
Computervirus, Schadprogramm für Computer
Virus (Automarke), ehemalige französische Marke der 1930er Jahre
Access Virus, virtuell-analoger Synthesizer
Pipistrel Virus, Ultraleichtflugzeug
Radio SRF Virus, Hörfunksender


Virus steht für:Virus, infektiöse organische Struktur, siehe Viren Computervirus, Schadprogramm für Computer Virus (Automarke), ehemalige französische Marke der 1930er Jahre Access Virus, virtuell-analoger Synthesizer Pipistrel Virus, Ultraleichtflugzeug Radio SRF Virus, Hörfunksender
Read article on Wikipedia

Virus

Virus je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na pomezí mezi živým a neživým. Patří mezi tzv. nebuněčné organismy a svou stavbou se od buněk dramaticky liší. „Tělo“ virů je tvořeno tzv. virovou částicí, která je složena především z bílkovin a nukleových kyselin. Pro viry je charakteristické, že nerostou, nedělí se a ani nejsou schopné vyrábět energii či vytvářet vlastní bílkoviny. Obvykle jsou také mnohem menší než třeba bakteriální buňky, ale existují výjimky: největším známým virem je Pithovirus veliký 1,5 mikrometru.


Virus je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na pomezí mezi živým a neživým. Patří mezi tzv. nebuněčné organismy a svou stavbou se od buněk dramaticky liší. „Tělo“ virů je tvořeno tzv. virovou částicí, která je složena především z bílkovin a nukleových kyselin. Pro viry je charakteristické, že nerostou, nedělí se a ani nejsou schopné vyrábět energii či vytvářet vlastní bílkoviny. Obvykle jsou také mnohem menší než třeba bakteriální buňky, ale existují výjimky: největším známým virem je Pithovirus veliký 1,5 mikrometru.
Read article on Wikipedia

Virus

Un virus est un agent infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont les constituants et le métabolisme déclenchent la réplication. Le nom virus a été emprunté au XVIe siècle par Ambroise Paré au latin vīrus, ī, n.. La science des virus est la virologie, et ses experts sont des virologues ou virologistes.


Un virus est un agent infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont les constituants et le métabolisme déclenchent la réplication. Le nom virus a été emprunté au XVIe siècle par Ambroise Paré au latin vīrus, ī, n.. La science des virus est la virologie, et ses experts sont des virologues ou virologistes.
Read article on Wikipedia

Virus

Virus är de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer. Virus är parasiter i celler. Ett virus som infekterar en värdcell omprogrammerar cellen så att cellen skapar och utsöndrar fler viruspartiklar. Viruspartiklar består av nukleinsyra, omgivet av ett proteinskal (ikosaeder) och ibland ett membran. Utanför värdcellen är viruspartiklarna en inaktiv transportform..


Virus är de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer. Virus är parasiter i celler. Ett virus som infekterar en värdcell omprogrammerar cellen så att cellen skapar och utsöndrar fler viruspartiklar. Viruspartiklar består av nukleinsyra, omgivet av ett proteinskal (ikosaeder) och ibland ett membran. Utanför värdcellen är viruspartiklarna en inaktiv transportform..
Read article on Wikipedia