Verkrachting

Verkrachting is het ongewenst seksueel binnendringen van het lichaam door een ander. Het is een vorm van seksueel geweld. De precieze juridische definitie van de term verschilt per land. Volgens engere definities is er pas sprake van verkrachting wanneer de dader een vorm van fysiek geweld of dwang gebruikt tegen het slachtoffer, volgens ruimere definities is het gebruik van fysiek geweld of dwang niet per se nodig en is er ook sprake van verkrachting wanneer het seksueel binnendringen door de een van het lichaam van een ander plaatsvindt zonder de instemming/toestemming/consent van de ander, zoals in geval van bewusteloosheid of verstandelijke beperking.


Verkrachting is het ongewenst seksueel binnendringen van het lichaam door een ander. Het is een vorm van seksueel geweld. De precieze juridische definitie van de term verschilt per land. Volgens engere definities is er pas sprake van verkrachting wanneer de dader een vorm van fysiek geweld of dwang gebruikt tegen het slachtoffer, volgens ruimere definities is het gebruik van fysiek geweld of dwang niet per se nodig en is er ook sprake van verkrachting wanneer het seksueel binnendringen door de een van het lichaam van een ander plaatsvindt zonder de instemming/toestemming/consent van de ander, zoals in geval van bewusteloosheid of verstandelijke beperking.
Read article on Wikipedia