Uwulopalatofaryngoplastyka

Uwulopalatofaryngoplastyka (UPPP) – najczęstszy chirurgiczny sposób leczenia obturacyjnej postaci zespołu bezdechów sennych. Jest on wykonywany przez otolaryngologów.


Uwulopalatofaryngoplastyka (UPPP) – najczęstszy chirurgiczny sposób leczenia obturacyjnej postaci zespołu bezdechów sennych. Jest on wykonywany przez otolaryngologów.
Read article on Wikipedia