Torsheyevo

Torsheyevo is a rural locality in Soshnevskoye Rural Settlement, Ustyuzhensky District, Vologda Oblast, Russia. The population was 22 as of 2002.


Torsheyevo is a rural locality in Soshnevskoye Rural Settlement, Ustyuzhensky District, Vologda Oblast, Russia. The population was 22 as of 2002.
Read article on Wikipedia