Topic maps

Topic maps são instrumentos para a representação de mapas de conhecimento. Sua estrutura está formalizada como norma ISO 13250 e especificação XML Topic Maps.


Topic maps são instrumentos para a representação de mapas de conhecimento. Sua estrutura está formalizada como norma ISO 13250 e especificação XML Topic Maps.
Read article on Wikipedia

Topic maps

Topic maps is een standaard voor de weergave en uitwisseling van kennis, waarbij de nadruk ligt op de vindbaarheid van informatie. Topic maps werden voor het eerst ontwikkeld aan het eind van de jaren negentig als een manier om structuren van boekregisters weer te geven. Hierdoor konden meerdere registers uit verschillende bronnen samengevoegd worden. De ontwikkelaars beseften echter al snel dat ze, als ze het wat meer generaliseerden, een metamodel konden maken die een veel bredere toepassing mogelijk maakte. De ISO-standaard staat officieel bekend als ISO/IEC 13250:2003.


Topic maps is een standaard voor de weergave en uitwisseling van kennis, waarbij de nadruk ligt op de vindbaarheid van informatie. Topic maps werden voor het eerst ontwikkeld aan het eind van de jaren negentig als een manier om structuren van boekregisters weer te geven. Hierdoor konden meerdere registers uit verschillende bronnen samengevoegd worden. De ontwikkelaars beseften echter al snel dat ze, als ze het wat meer generaliseerden, een metamodel konden maken die een veel bredere toepassing mogelijk maakte. De ISO-standaard staat officieel bekend als ISO/IEC 13250:2003.
Read article on Wikipedia