The Exchange 106

The Exchange 106 is a skyscraper within the Tun Razak Exchange (TRX), a new financial district currently being developed in Kuala Lumpur, Malaysia. The 95-floor building is topped with a 65-metre (213 ft), 12-storey high illuminated crown making it 445.5 m (1,462 ft) tall. The tower will have a net lettable area of 240,000 square metres.


The Exchange 106 is a skyscraper within the Tun Razak Exchange (TRX), a new financial district currently being developed in Kuala Lumpur, Malaysia. The 95-floor building is topped with a 65-metre (213 ft), 12-storey high illuminated crown making it 445.5 m (1,462 ft) tall. The tower will have a net lettable area of 240,000 square metres.
Read article on Wikipedia

The Exchange 106

The Exchange 106 é um arranha-céu em construção dentro da área de Tun Razak Exchange (TRX), um novo distrito financeiro atualmente sendo desenvolvido em Kuala Lumpur, na Malásia. O edifício de 106 andares tem o topo e é coberto com uma coroa iluminada de 48 metros e 12 andares, fazendo com que alcance 452 m. A torre Exchange 106 terá uma área útil de 2,8 milhões de pés quadrados, dos quais 300.000 pés quadrados ocupam os 5 primeiros andares do edifício.Referências


The Exchange 106 é um arranha-céu em construção dentro da área de Tun Razak Exchange (TRX), um novo distrito financeiro atualmente sendo desenvolvido em Kuala Lumpur, na Malásia. O edifício de 106 andares tem o topo e é coberto com uma coroa iluminada de 48 metros e 12 andares, fazendo com que alcance 452 m. A torre Exchange 106 terá uma área útil de 2,8 milhões de pés quadrados, dos quais 300.000 pés quadrados ocupam os 5 primeiros andares do edifício.Referências
Read article on Wikipedia

The Exchange 106

The Exchange 106 là một tòa nhà chọc trời đang được xây dựng trong khu vực trao đổi Tun Razak (TRX), một khu tài chính mới hiện đang được phát triển tại Kuala Lumpur. Tòa nhà 106 tầng được đặt trên đỉnh với một vương miện được chiếu sáng cao 65 mét, cao 12 tầng, làm cho nó cao 492m. Tòa tháp sẽ có diện tích cho thuê là 2,6 triệu feet vuông và được điểm chuẩn so với các tòa nhà tương tự trong các trung tâm tài chính quốc tế lớn, như Canary Wharf của London và The Shard, Tháp Tự do của New York, và Thượng Hải IFC.


The Exchange 106 là một tòa nhà chọc trời đang được xây dựng trong khu vực trao đổi Tun Razak (TRX), một khu tài chính mới hiện đang được phát triển tại Kuala Lumpur. Tòa nhà 106 tầng được đặt trên đỉnh với một vương miện được chiếu sáng cao 65 mét, cao 12 tầng, làm cho nó cao 492m. Tòa tháp sẽ có diện tích cho thuê là 2,6 triệu feet vuông và được điểm chuẩn so với các tòa nhà tương tự trong các trung tâm tài chính quốc tế lớn, như Canary Wharf của London và The Shard, Tháp Tự do của New York, và Thượng Hải IFC.
Read article on Wikipedia

The Exchange 106

The Exchange 106 är en 443,6 meter hög skyskrapa i Kuala Lumpur i Malaysia.


The Exchange 106 är en 443,6 meter hög skyskrapa i Kuala Lumpur i Malaysia.
Read article on Wikipedia