Test

Test(s) or TEST may refer to:Test (assessment), an assessment intended to measure the respondents' knowledge or other abilities


Test(s) or TEST may refer to:Test (assessment), an assessment intended to measure the respondents' knowledge or other abilities
Read article on Wikipedia

Test

Per test si intende, in senso lato, una prova.


Per test si intende, in senso lato, una prova.
Read article on Wikipedia

Test

Le mot test est polysémique en français et issu de deux étymologies latines distinctes : testis (témoin) et testa.


Le mot test est polysémique en français et issu de deux étymologies latines distinctes : testis (témoin) et testa.
Read article on Wikipedia

Test

Test hace referencia a varios artículos:


Test hace referencia a varios artículos:
Read article on Wikipedia

Test

Ein Test ist ein methodischer Versuch, mit dem festgestellt werden soll, ob Eigenschaften oder Leistung einer Sache, einer Person oder einer Hypothese den Erwartungen entsprechen.


Ein Test ist ein methodischer Versuch, mit dem festgestellt werden soll, ob Eigenschaften oder Leistung einer Sache, einer Person oder einer Hypothese den Erwartungen entsprechen.
Read article on Wikipedia

Test

Test eller testning kan avse:Programvarutestning – ett samlingsnamn för de metoder som används för att säkerställa bra kvalitet på programvara för datorer
Psykologiskt test – en standardiserad mätning av olika aspekter av mänskligt beteende
Kärnvapentest – en detonation av kärnvapen som experiment och militärövning, se kärnvapenprov
Krocktest – ett slags förstörande provning
Testpilot – en person som provflyger luftfartyg


Test eller testning kan avse:Programvarutestning – ett samlingsnamn för de metoder som används för att säkerställa bra kvalitet på programvara för datorer Psykologiskt test – en standardiserad mätning av olika aspekter av mänskligt beteende Kärnvapentest – en detonation av kärnvapen som experiment och militärövning, se kärnvapenprov Krocktest – ett slags förstörande provning Testpilot – en person som provflyger luftfartyg
Read article on Wikipedia

Testtest — UNIX-утилита для проверки типа файла и сравнения значений. Возвращает код возврата 0 (истина) или 1 (ложь) в зависимости вычисления выражения expr. Выражения могут быть как унарными, так и бинарными. Унарные выражения часто используются для проверки статуса файла. Также допустимо сравнение чисел и строк.


test — UNIX-утилита для проверки типа файла и сравнения значений. Возвращает код возврата 0 (истина) или 1 (ложь) в зависимости вычисления выражения expr. Выражения могут быть как унарными, так и бинарными. Унарные выражения часто используются для проверки статуса файла. Также допустимо сравнение чисел и строк.
Read article on Wikipedia

Test

Test şu anlamlara gelebilir:Test, bir kişi ya da öbeğin bilgi birikimi ve diğer becerilerini ölçmeye yarayan araç
Performans testi
test, koşullu ifadelerin hesaplanmasında kullanılan bir UNIX komutu
Test, 2014, Alexander Kott yapımı sinema filmi


Test şu anlamlara gelebilir:Test, bir kişi ya da öbeğin bilgi birikimi ve diğer becerilerini ölçmeye yarayan araç Performans testi test, koşullu ifadelerin hesaplanmasında kullanılan bir UNIX komutu Test, 2014, Alexander Kott yapımı sinema filmi
Read article on Wikipedia

Test

Test môže byť:skúška 
v školstve:
skrátene didaktický test
staršie: potvrdenie v indexe vysokoškoláka o absolvovaní skúšok či prednášok, zápočet
v práve: dosvedčenie, svedčenie
v športe: štandardizovaná skúška na zistenie určitých znakov či vlastností jedinca v športovej a telocvičnej praxi, pozri test (šport)
v medicíne: klinické, laboratórne či iné odborné vyšetrenie na zistenie prítomnosti znaku či znakov charakterizujúcich určitú chorobu, napr. laboratórny test
v psychológii: skrátene>
psychologický test
psychodiagnostický test
v technickej diagnostike: skúška technického stavu, zariadenia
v ekonomike:
skrátene marketingový test 
hodnotenie kvality výrobku či služby, pozri testovanie 
v logike: overenie pravosti výroku (hypotézy), pozri testovanie (logika)
v matematike: overenie platnosti hypotézy
v štatistike: skrátene štatistický test
v informatike: množina vzájomne priradených vstupných a výstupných vektorov určených na kontrolu technického stavu testovanej jednotky, pozri testovanie (informatika)


Test môže byť:skúška v školstve: skrátene didaktický test staršie: potvrdenie v indexe vysokoškoláka o absolvovaní skúšok či prednášok, zápočet v práve: dosvedčenie, svedčenie v športe: štandardizovaná skúška na zistenie určitých znakov či vlastností jedinca v športovej a telocvičnej praxi, pozri test (šport) v medicíne: klinické, laboratórne či iné odborné vyšetrenie na zistenie prítomnosti znaku či znakov charakterizujúcich určitú chorobu, napr. laboratórny test v psychológii: skrátene> psychologický test psychodiagnostický test v technickej diagnostike: skúška technického stavu, zariadenia v ekonomike: skrátene marketingový test hodnotenie kvality výrobku či služby, pozri testovanie v logike: overenie pravosti výroku (hypotézy), pozri testovanie (logika) v matematike: overenie platnosti hypotézy v štatistike: skrátene štatistický test v informatike: množina vzájomne priradených vstupných a výstupných vektorov určených na kontrolu technického stavu testovanej jednotky, pozri testovanie (informatika)
Read article on Wikipedia

Test

Test(en) kan verwijzen naar:Het uitproberen van iets
De praktische controle op een bepaalde eigenschap; zie:
experiment, een wetenschappelijk experiment, een onderzoek ter verificatie dan wel falsificatie van een hypothese
test (geneeskunde), een test in de geneeskunde, een specifiek onderzoek naar een bepaald gezondheidsaspect
testen (software), het uitvoeren van een onderzoek naar de werkzaamheid van software
psychodiagnostiek
Een toets om het niveau van een persoon vast te stellen, met name in het onderwijs; zie proefwerk, examen
Test (kom), een schaal of kom


Test(en) kan verwijzen naar:Het uitproberen van iets De praktische controle op een bepaalde eigenschap; zie: experiment, een wetenschappelijk experiment, een onderzoek ter verificatie dan wel falsificatie van een hypothese test (geneeskunde), een test in de geneeskunde, een specifiek onderzoek naar een bepaald gezondheidsaspect testen (software), het uitvoeren van een onderzoek naar de werkzaamheid van software psychodiagnostiek Een toets om het niveau van een persoon vast te stellen, met name in het onderwijs; zie proefwerk, examen Test (kom), een schaal of kom
Read article on Wikipedia

Test

Test se poate referi la:Test, probă scrisă sau orală de verificare a cunoștințelor
Experiment, procedeu de cercetare în știință
Testare software
Johnny Test, serial de animație american
Râul Test, râu din Anglia


Test se poate referi la:Test, probă scrisă sau orală de verificare a cunoștințelor Experiment, procedeu de cercetare în știință Testare software Johnny Test, serial de animație american Râul Test, râu din Anglia
Read article on Wikipedia

Test

Test(en) kan verwijzen naar:Het uitproberen van iets
De praktische controle op een bepaalde eigenschap; zie:
experiment, een wetenschappelijk experiment, een onderzoek ter verificatie dan wel falsificatie van een hypothese
test (geneeskunde), een test in de geneeskunde, een specifiek onderzoek naar een bepaald gezondheidsaspect
testen (software), het uitvoeren van een onderzoek naar de werkzaamheid van software
psychodiagnostiek
Een toets om het niveau van een persoon vast te stellen, met name in het onderwijs; zie proefwerk, examen
Test (kom), een schaal of kom


Test(en) kan verwijzen naar:Het uitproberen van iets De praktische controle op een bepaalde eigenschap; zie: experiment, een wetenschappelijk experiment, een onderzoek ter verificatie dan wel falsificatie van een hypothese test (geneeskunde), een test in de geneeskunde, een specifiek onderzoek naar een bepaald gezondheidsaspect testen (software), het uitvoeren van een onderzoek naar de werkzaamheid van software psychodiagnostiek Een toets om het niveau van een persoon vast te stellen, met name in het onderwijs; zie proefwerk, examen Test (kom), een schaal of kom
Read article on Wikipedia

Test

Test er en afprøvning. Test forekommer i mange sammenhænge:I videnskab kan man opstille en hypotese, som man vil afprøve. Afprøvningen betegnes som en test.
I undervisning anvendes test til at afprøve, om undervisningen har haft den ønskede effekt og/eller i hvilken grad eleven eller den studerende har opnået forståelse af faget/emnet (eksamen).
Sprogtest er en test, der skal afgøre, hvor godt en person forstår et sprog.
Datalogi: Ved udvikling af computerprogrammer er det nødvendigt at afprøve, om slutproduktet har de ønskede egenskaber, hvilket gøres ved softwaretest, og den endelige afprøvning af slutproduktet kaldes en accepttest. Det er en accepttest, der er (juridisk) afgørende for om slutproduktet er færdigudviklet og herefter kan overgå til daglig brug i produktionsmiljøet.
Psykometri (psykologi): benytter tests som reskab til at måle forskellige psykologiske egenskaber som for eksempel intelligens og personlighed


Test er en afprøvning. Test forekommer i mange sammenhænge:I videnskab kan man opstille en hypotese, som man vil afprøve. Afprøvningen betegnes som en test. I undervisning anvendes test til at afprøve, om undervisningen har haft den ønskede effekt og/eller i hvilken grad eleven eller den studerende har opnået forståelse af faget/emnet (eksamen). Sprogtest er en test, der skal afgøre, hvor godt en person forstår et sprog. Datalogi: Ved udvikling af computerprogrammer er det nødvendigt at afprøve, om slutproduktet har de ønskede egenskaber, hvilket gøres ved softwaretest, og den endelige afprøvning af slutproduktet kaldes en accepttest. Det er en accepttest, der er (juridisk) afgørende for om slutproduktet er færdigudviklet og herefter kan overgå til daglig brug i produktionsmiljøet. Psykometri (psykologi): benytter tests som reskab til at måle forskellige psykologiske egenskaber som for eksempel intelligens og personlighed
Read article on Wikipedia

Test

Test อาจหมายถึง


Test อาจหมายถึง
Read article on Wikipedia