Termokras

Termokras je geologické označení pro soubor osobitých tvarů a jevů vznikajících v nezpevněných zvětralinách či sedimentech subpolárních oblastí vlivem střídavého sezónního mrznutí vody a tání podzemního ledu v permafrostu. Povrch se utváří degradací permafrostu v důsledku nerovnoměrného pohybu půdy a podložních hornin při postupném odtávání podzemního ledu v permafrostu.


Termokras je geologické označení pro soubor osobitých tvarů a jevů vznikajících v nezpevněných zvětralinách či sedimentech subpolárních oblastí vlivem střídavého sezónního mrznutí vody a tání podzemního ledu v permafrostu. Povrch se utváří degradací permafrostu v důsledku nerovnoměrného pohybu půdy a podložních hornin při postupném odtávání podzemního ledu v permafrostu.
Read article on Wikipedia