Teen Island Records

Island Records, Universal Music Group 'a ait bir İngiliz-Jamaikalı plak şirketi' dir. 1959'da Chris Blackwell, Graeme Goodall ve Leslie Kong tarafından Jamaika,  'Island Records'  bir İngiliz-Jamaikalı Universal Music Group 'a ait plak şirketi. 1959'da Chris Blackwell, Graeme Goodall ve Leslie Kong tarafından Jamaika, ve sonunda 1989'da PolyGram 'a satıldı. PolyGram tarafından yakın zamanda satın alınan bir başka şirket olan Island ve A&M Records, o zamanın en büyük bağımsız plak şirketi idi. 1970'lerin başında Birleşik Krallık'taki ilerici müzik sahnesinde büyük bir etki yaptı.


Island Records, Universal Music Group 'a ait bir İngiliz-Jamaikalı plak şirketi' dir. 1959'da Chris Blackwell, Graeme Goodall ve Leslie Kong tarafından Jamaika, 'Island Records' bir İngiliz-Jamaikalı Universal Music Group 'a ait plak şirketi. 1959'da Chris Blackwell, Graeme Goodall ve Leslie Kong tarafından Jamaika, ve sonunda 1989'da PolyGram 'a satıldı. PolyGram tarafından yakın zamanda satın alınan bir başka şirket olan Island ve A&M Records, o zamanın en büyük bağımsız plak şirketi idi. 1970'lerin başında Birleşik Krallık'taki ilerici müzik sahnesinde büyük bir etki yaptı.
Read article on Wikipedia