Taboo (rapper)

Jaime Luis Gomez, better known by his stage name Taboo, is an American rapper, songwriter, actor and DJ, best known as a member of the musical group The Black Eyed Peas.


Jaime Luis Gomez, better known by his stage name Taboo, is an American rapper, songwriter, actor and DJ, best known as a member of the musical group The Black Eyed Peas.
Read article on Wikipedia

Taboo (rapper)

Taboo, pravým jménem Jaime Luis Gómez je americký rapper, herec a zpěvák, známý svým účinkováním v kapele The Black Eyed Peas.


Taboo, pravým jménem Jaime Luis Gómez je americký rapper, herec a zpěvák, známý svým účinkováním v kapele The Black Eyed Peas.
Read article on Wikipedia

Taboo (rapper)

Jaime Luis Gómez, thường được biết đến với nghệ danh Taboo, là một rapper và diễn viên người Mỹ, đồng thời là thành viên của nhóm nhạc The Black Eyed Peas.


Jaime Luis Gómez, thường được biết đến với nghệ danh Taboo, là một rapper và diễn viên người Mỹ, đồng thời là thành viên của nhóm nhạc The Black Eyed Peas.
Read article on Wikipedia