Strachy na Lachy

Strachy na Lachy – polski zespół muzyczny, grający różne odmiany rocka. Został utworzony w 2002 roku przez Krzysztofa „Grabaża” Grabowskiego oraz Andrzeja „Kozaka” Kozakiewicza.


Strachy na Lachy – polski zespół muzyczny, grający różne odmiany rocka. Został utworzony w 2002 roku przez Krzysztofa „Grabaża” Grabowskiego oraz Andrzeja „Kozaka” Kozakiewicza.
Read article on Wikipedia