Spornitz

Spornitz là một đô thị tại Ludwigslust-Parchim, bang Mecklenburg-Vorpommern, miền bắc nước Đức.


Spornitz là một đô thị tại Ludwigslust-Parchim, bang Mecklenburg-Vorpommern, miền bắc nước Đức.
Read article on Wikipedia