Siteswap

Siteswap is a juggling notation used to describe or represent juggling patterns. It is also referred to as Quantum Juggling, or The Cambridge Notation. Siteswap may also be used to describe siteswap patterns, possible patterns transcribed using siteswap. It encodes the number of beats of each throw, which is related to their relative height, and the hand to which the throw is to be made:


Siteswap is a juggling notation used to describe or represent juggling patterns. It is also referred to as Quantum Juggling, or The Cambridge Notation. Siteswap may also be used to describe siteswap patterns, possible patterns transcribed using siteswap. It encodes the number of beats of each throw, which is related to their relative height, and the hand to which the throw is to be made: "The idea behind siteswap is to keep track of the order that balls are thrown and caught, and only that." It is an invaluable tool in determining which combinations of throws yield valid juggling patterns for a given number of objects, and has led to previously unknown patterns. However, it does not describe body movements such as behind-the-back and under-the-leg. Siteswap assumes that, "throws happen on beats that are equally spaced in time."
Read article on Wikipedia

Siteswap

Mit Siteswap bezeichnet man eine Art der Notation von Jongliermustern mithilfe von Zahlenfolgen. Das Wort wird sowohl als Bezeichnung für die Notation als auch für so beschriebene Muster benutzt.


Mit Siteswap bezeichnet man eine Art der Notation von Jongliermustern mithilfe von Zahlenfolgen. Das Wort wird sowohl als Bezeichnung für die Notation als auch für so beschriebene Muster benutzt.
Read article on Wikipedia

Siteswap

Siteswap es una notación que se utiliza para describir los patrones de malabarismo. Codifica el número de tiempos de cada lanzamiento, que se relaciona con su altura, y la mano a la que el tiro se debe hacer. Es una herramienta muy valiosa para determinar qué combinaciones de tiros son patrones de malabarismo válidos para un número determinado de objetos. No describe los movimientos del cuerpo, como detrás de la espalda y debajo de la pierna. La notación fue inventado por Paul Klimek en Santa Cruz, California en 1981, y más tarde desarrollado por Bruce


Siteswap es una notación que se utiliza para describir los patrones de malabarismo. Codifica el número de tiempos de cada lanzamiento, que se relaciona con su altura, y la mano a la que el tiro se debe hacer. Es una herramienta muy valiosa para determinar qué combinaciones de tiros son patrones de malabarismo válidos para un número determinado de objetos. No describe los movimientos del cuerpo, como detrás de la espalda y debajo de la pierna. La notación fue inventado por Paul Klimek en Santa Cruz, California en 1981, y más tarde desarrollado por Bruce "Boppo" Tiemann y Bengt Magnusson en Instituto de Tecnología de California en 1985, y por Mike Day, Colin Wright, y Adam Chalcraft en Cambridge, Inglaterra en 1985.
Read article on Wikipedia

Siteswap

Siteswap is een notatiesysteem voor jongleren om jongleerpatronen te beschrijven of weer te geven. De notatie maakt het makkelijker om over jongleerpatronen te praten en om nieuwe variaties te verzinnen. Het systeem codeert het aantal tellen van elke worp en de hand waarnaar het object gaat, en gaat daarbij uit van een constant ritme: er wordt maar één object tegelijkertijd gegooid, en de worpen vinden plaats op de tellen.


Siteswap is een notatiesysteem voor jongleren om jongleerpatronen te beschrijven of weer te geven. De notatie maakt het makkelijker om over jongleerpatronen te praten en om nieuwe variaties te verzinnen. Het systeem codeert het aantal tellen van elke worp en de hand waarnaar het object gaat, en gaat daarbij uit van een constant ritme: er wordt maar één object tegelijkertijd gegooid, en de worpen vinden plaats op de tellen.
Read article on Wikipedia

Siteswap

Siteswap es una notación que se utiliza para describir los patrones de malabarismo. Codifica el número de tiempos de cada lanzamiento, que se relaciona con su altura, y la mano a la que el tiro se debe hacer. Es una herramienta muy valiosa para determinar qué combinaciones de tiros son patrones de malabarismo válidos para un número determinado de objetos. No describe los movimientos del cuerpo, como detrás de la espalda y debajo de la pierna. La notación fue inventado por Paul Klimek en Santa Cruz, California en 1981, y más tarde desarrollado por Bruce


Siteswap es una notación que se utiliza para describir los patrones de malabarismo. Codifica el número de tiempos de cada lanzamiento, que se relaciona con su altura, y la mano a la que el tiro se debe hacer. Es una herramienta muy valiosa para determinar qué combinaciones de tiros son patrones de malabarismo válidos para un número determinado de objetos. No describe los movimientos del cuerpo, como detrás de la espalda y debajo de la pierna. La notación fue inventado por Paul Klimek en Santa Cruz, California en 1981, y más tarde desarrollado por Bruce "Boppo" Tiemann y Bengt Magnusson en Instituto de Tecnología de California en 1985, y por Mike Day, Colin Wright, y Adam Chalcraft en Cambridge, Inglaterra en 1985.
Read article on Wikipedia