Search engine

Search engine je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom. Ako search engine sa označujú aj webové stránky, ktorých hlavnou funkciou je poskytovanie takéhoto systému či programu. Termín search engine v užšom zmysle nezahŕňa metasearch engines, v širšom zmysle ich zahŕňa.


Search engine je počítačový systém či program, ktorý umožňuje používateľovi zadať nejaký ľubovoľný alebo špecifikovaný vyhľadávaný výraz a dostať z veľkého objemu dát informácie, ktoré sú v súlade s týmto dopytom. Ako search engine sa označujú aj webové stránky, ktorých hlavnou funkciou je poskytovanie takéhoto systému či programu. Termín search engine v užšom zmysle nezahŕňa metasearch engines, v širšom zmysle ich zahŕňa.
Read article on Wikipedia

Search engine


"O Captain! My Captain!" is an extended metaphor poem written by Walt Whitman in 1865 about the death of U.S. President Abraham Lincoln. Well received upon publication, the poem was Whitman's first to be anthologized and the most popular during his lifetime. Together with "When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd", "Hush'd Be the Camps To-day", and "This Dust was Once the Man", it is one of four poems written by Whitman about the death of Lincoln.
Read article on Wikipedia