Sea

Sea est un genre de papillons de la famille des Nymphalidae et de la sous famille des Biblidinae qui ne comprend qu'une seule espèce Sea sophronia.


Sea est un genre de papillons de la famille des Nymphalidae et de la sous famille des Biblidinae qui ne comprend qu'une seule espèce Sea sophronia.
Read article on Wikipedia

Sea

SEA, Sea ou Seas pode referir-se a:


SEA, Sea ou Seas pode referir-se a:
Read article on Wikipedia

Sea

Sea – starożytna hebrajska miara objętości ciał sypkich, używana w Halasze. W przypadku próby przeliczenia sea na obecnie stosowane jednostki istnieją istotne rozbieżności w oszacowaniach, w zależności od źródła oraz przyjętych założeń odpowiada ona objętości około 7,3 ; 12,3 lub 13,5 litra.


Sea – starożytna hebrajska miara objętości ciał sypkich, używana w Halasze. W przypadku próby przeliczenia sea na obecnie stosowane jednostki istnieją istotne rozbieżności w oszacowaniach, w zależności od źródła oraz przyjętych założeń odpowiada ona objętości około 7,3 ; 12,3 lub 13,5 litra.
Read article on Wikipedia