School of the Air

School of the Air je všeobecný termín pre korešpondenčné školy, ktoré zabezpečujú primárne a rané stredoškolské vzdelávanie detí v odľahlej Austrálii, kde niektoré alebo všetky triedy boli tradične vykonávané rozhlasom, aj keď dnes je to nahradené internetovými technológiami. V týchto oblastiach je populácia v školskom veku príliš malá, aby bola bežná škola životaschopná.


School of the Air je všeobecný termín pre korešpondenčné školy, ktoré zabezpečujú primárne a rané stredoškolské vzdelávanie detí v odľahlej Austrálii, kde niektoré alebo všetky triedy boli tradične vykonávané rozhlasom, aj keď dnes je to nahradené internetovými technológiami. V týchto oblastiach je populácia v školskom veku príliš malá, aby bola bežná škola životaschopná.
Read article on Wikipedia