Satanism

Satanism is a group of ideological and philosophical beliefs based on Satan. Contemporary religious practice of Satanism began with the founding of the Church of Satan in 1966, although a few historical precedents exist. Prior to the public practice, Satanism existed primarily as an accusation by various Christian groups toward perceived ideological opponents, rather than a self-identity. Satanism, and the concept of Satan, has also been used by artists and entertainers for symbolic expression.


Satanism is a group of ideological and philosophical beliefs based on Satan. Contemporary religious practice of Satanism began with the founding of the Church of Satan in 1966, although a few historical precedents exist. Prior to the public practice, Satanism existed primarily as an accusation by various Christian groups toward perceived ideological opponents, rather than a self-identity. Satanism, and the concept of Satan, has also been used by artists and entertainers for symbolic expression.
Read article on Wikipedia

Satanism

Satanism är en heterogen samling av filosofiska och religiösa trosuppfattningar som grundar sig på ett aktivt ställningstagande för satansfiguren. Idén om djävulsdyrkande sällskap tros komma från slutet av 1300-talet, men föreställningen om människor som ingått i pakter med Djävulen eller tjänat denne, direkt eller indirekt, kan återfinnas i Bibeln och bland kyrkofäderna. Det finns inga empiriska bevis för att någon form av organiserad djävulsdyrkan skulle ha ägt rum så långt tillbaka som medeltiden, endast vittnesberättelser från häxprocesserna. Vardagligt används satanism inte sällan synonymt med en form av djävulsdyrkan, medan satanister, akademiker och andra insatta hellre talar om specifika grupperingar än om satanism som ett homogent begrepp.


Satanism är en heterogen samling av filosofiska och religiösa trosuppfattningar som grundar sig på ett aktivt ställningstagande för satansfiguren. Idén om djävulsdyrkande sällskap tros komma från slutet av 1300-talet, men föreställningen om människor som ingått i pakter med Djävulen eller tjänat denne, direkt eller indirekt, kan återfinnas i Bibeln och bland kyrkofäderna. Det finns inga empiriska bevis för att någon form av organiserad djävulsdyrkan skulle ha ägt rum så långt tillbaka som medeltiden, endast vittnesberättelser från häxprocesserna. Vardagligt används satanism inte sällan synonymt med en form av djävulsdyrkan, medan satanister, akademiker och andra insatta hellre talar om specifika grupperingar än om satanism som ett homogent begrepp.
Read article on Wikipedia