Rt

Rt je dio kopna koji je uvučen u more, a odlikuje ga niska obala. Oko rtova su morske struje i vjetrovi često nepredvidljivi i hiroviti, pa je tu plovidba opasna. U romanskim i germanskim jezicima se za pojam rt koriste nazivi koji korijen vuku od latinske riječi caput - glava ili vrh.


Rt je dio kopna koji je uvučen u more, a odlikuje ga niska obala. Oko rtova su morske struje i vjetrovi često nepredvidljivi i hiroviti, pa je tu plovidba opasna. U romanskim i germanskim jezicima se za pojam rt koriste nazivi koji korijen vuku od latinske riječi caput - glava ili vrh.
Read article on Wikipedia