Rose Byrne

Mary Rose Byrne là nữ diễn viên người Úc. Cô ra mắt lần đầu tiên với một vai nhỏ trong phim Dallas Doll (1994). Năm 2000, cô thủ vai chính trong phim Úc The Goddess of 1967 - bộ phim đã mang về cho cô Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice. Năm 2011, cô diễn xuất trong nhiều phim thành công về thương mại như Insidious, X-Men: First Class và Bridesmaids.


Mary Rose Byrne là nữ diễn viên người Úc. Cô ra mắt lần đầu tiên với một vai nhỏ trong phim Dallas Doll (1994). Năm 2000, cô thủ vai chính trong phim Úc The Goddess of 1967 - bộ phim đã mang về cho cô Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice. Năm 2011, cô diễn xuất trong nhiều phim thành công về thương mại như Insidious, X-Men: First Class và Bridesmaids.
Read article on Wikipedia