Remote Access Trojan

Remote Access Trojan (RAT) je trojský kůň poskytující zadní vrátka do systému pro účely vzdálené správy systému. Povětšinou bývá tento software neviditelný a instaluje se jako součást jiného, legitimního, software, či počítačové hry, popřípadě je zaslán jako příloha e-mailové zprávy.


Remote Access Trojan (RAT) je trojský kůň poskytující zadní vrátka do systému pro účely vzdálené správy systému. Povětšinou bývá tento software neviditelný a instaluje se jako součást jiného, legitimního, software, či počítačové hry, popřípadě je zaslán jako příloha e-mailové zprávy.
Read article on Wikipedia