Red Hand Defenders

Red Hand Defenders (RHD) är en nordirländsk paramilitär organisation. Dess mål är att brittisk lag ska behållas i Nordirland. RHD bildades efter att långfredagsavtalet slöts 1998, huvudsakligen av medlemmar ur Ulster Defence Association (UDA) och Loyalist Volunteer Force (LVF). Gruppen använder sig av våld för att nå sina mål och aktionerna riktar sig i huvudsak mot katoliker.


Red Hand Defenders (RHD) är en nordirländsk paramilitär organisation. Dess mål är att brittisk lag ska behållas i Nordirland. RHD bildades efter att långfredagsavtalet slöts 1998, huvudsakligen av medlemmar ur Ulster Defence Association (UDA) och Loyalist Volunteer Force (LVF). Gruppen använder sig av våld för att nå sina mål och aktionerna riktar sig i huvudsak mot katoliker.
Read article on Wikipedia