Real tennis

Real tennis – one of several games sometimes called


Real tennis – one of several games sometimes called "the sport of kings" – is the original racquet sport from which the modern game of tennis is derived. It is also known as court tennis in the United States, formerly royal tennis in England and Australia, and courte-paume in France.
Read article on Wikipedia

Real tennis

Real tennis är en ursprungligen europeisk racketsport som sedan 1500-talet spelats inomhus i särskilda bollhus. I den ursprungliga formen av spelet, som anses ha uppstått i europeiska kloster under 1100-talet, användes enbart händerna för att slå till bollen, men från 1500-talet dominerar bruket av racketar. Under det århundradet fick spelet sin nuvarande utformning och regler.


Real tennis är en ursprungligen europeisk racketsport som sedan 1500-talet spelats inomhus i särskilda bollhus. I den ursprungliga formen av spelet, som anses ha uppstått i europeiska kloster under 1100-talet, användes enbart händerna för att slå till bollen, men från 1500-talet dominerar bruket av racketar. Under det århundradet fick spelet sin nuvarande utformning och regler.
Read article on Wikipedia