Rapelang Rabana

Rapelang Rabana is a computer scientist, entrepreneur, and keynote speaker. She is currently the Founder and Chair of Rekindle Learning, a learning technology company; and previously co-founded Yeigo Communications, South Africa's first free VoIP mobile services provider.


Rapelang Rabana is a computer scientist, entrepreneur, and keynote speaker. She is currently the Founder and Chair of Rekindle Learning, a learning technology company; and previously co-founded Yeigo Communications, South Africa's first free VoIP mobile services provider.
Read article on Wikipedia

Rapelang Rabana

Rapelang Rabana là một nhà khoa học máy tính, doanh nhân và diễn giả người Nam Phi. Cô hiện là Giám đốc kỹ thuật số của BCX; người sáng lập Rekulum Learning, một công ty công nghệ học tập; và trước đây đồng sáng lập Yeigo Communications, nhà cung cấp dịch vụ di động VoIP miễn phí đầu tiên của Nam Phi.


Rapelang Rabana là một nhà khoa học máy tính, doanh nhân và diễn giả người Nam Phi. Cô hiện là Giám đốc kỹ thuật số của BCX; người sáng lập Rekulum Learning, một công ty công nghệ học tập; và trước đây đồng sáng lập Yeigo Communications, nhà cung cấp dịch vụ di động VoIP miễn phí đầu tiên của Nam Phi.
Read article on Wikipedia