Rajella barnardi

Rajella barnardi е вид акула от семейство Морски лисици (Rajidae). Видът не е застрашен от изчезване.


Rajella barnardi е вид акула от семейство Морски лисици (Rajidae). Видът не е застрашен от изчезване.
Read article on Wikipedia