Pungi

Pungi, Hindistan, Pakistan ve Nepal'de geleneksel gayda benzeri bir üflemeli çalgı. Hindistanda bir geçim kaynağı olan Yılan oynatıcılığında önemli bir yeri vardır. Pungi kurutulmuş ve içi özenle oyulmuş su kabağından yapılır. Jivala olarak adlandırılan iki adet bambu bitkisinden delikleri ölçülü bir şekilde açılmış borular balmumu ile kabağın alt kısmına monte edilir ve sürekli nefes ile çalınır. 80 cm uzunluğundadır. Pungi aslen Hint bir halk müziği enstrümanı olarak geliştirilmiştir. Hindistan'da dini ritüeller ve müzik için önemlidir.


Pungi, Hindistan, Pakistan ve Nepal'de geleneksel gayda benzeri bir üflemeli çalgı. Hindistanda bir geçim kaynağı olan Yılan oynatıcılığında önemli bir yeri vardır. Pungi kurutulmuş ve içi özenle oyulmuş su kabağından yapılır. Jivala olarak adlandırılan iki adet bambu bitkisinden delikleri ölçülü bir şekilde açılmış borular balmumu ile kabağın alt kısmına monte edilir ve sürekli nefes ile çalınır. 80 cm uzunluğundadır. Pungi aslen Hint bir halk müziği enstrümanı olarak geliştirilmiştir. Hindistan'da dini ritüeller ve müzik için önemlidir.
Read article on Wikipedia