Pronolagus crassicaudatus

Pronolagus crassicaudatus là một loài động vật có vú trong họ Leporidae, bộ Thỏ. Loài này được I. Geoffroy mô tả năm 1832.


Pronolagus crassicaudatus là một loài động vật có vú trong họ Leporidae, bộ Thỏ. Loài này được I. Geoffroy mô tả năm 1832.
Read article on Wikipedia