Pokus

Slovo pokus má více významů:Pokus (snaha) – zpravidla dopředu nejistá snaha dosáhnout cíle
Experiment – výzkumná vědecká metoda, která ověřuje hypotézu systematicky nastavenými podmínkami
Bernoulliho pokus – pozorování, v jakém procentu případů nastane určitý náhodný jev.
Náhodný pokus v teorii pravděpodobnosti – základ klasického pojetí počtu pravděpodobnosti; pokus, jehož výsledek se mění podle zákonů pravděpodobnosti.
Pokus trestného činu – vývojové stádium trestného činu; protiprávní jednání bezprostředně vedoucí k dokonání činu.
Pokus (sport) – nezdařená snaha o získání bodu, například ve fotbale kop na bránu bez dosažení gólu.


Slovo pokus má více významů:Pokus (snaha) – zpravidla dopředu nejistá snaha dosáhnout cíle Experiment – výzkumná vědecká metoda, která ověřuje hypotézu systematicky nastavenými podmínkami Bernoulliho pokus – pozorování, v jakém procentu případů nastane určitý náhodný jev. Náhodný pokus v teorii pravděpodobnosti – základ klasického pojetí počtu pravděpodobnosti; pokus, jehož výsledek se mění podle zákonů pravděpodobnosti. Pokus trestného činu – vývojové stádium trestného činu; protiprávní jednání bezprostředně vedoucí k dokonání činu. Pokus (sport) – nezdařená snaha o získání bodu, například ve fotbale kop na bránu bez dosažení gólu.
Read article on Wikipedia