Phthiraptera

Los ftirápteros (Phthiraptera), generalmente conocidos como piojos, son un orden de insectos ápteros hemimetábolos, ectoparásitos de aves y mamíferos, que incluye unas 3250 especies. Sus huevos se llaman liendres, que los piojos adhieren al pelo o plumas de su huésped.


Los ftirápteros (Phthiraptera), generalmente conocidos como piojos, son un orden de insectos ápteros hemimetábolos, ectoparásitos de aves y mamíferos, que incluye unas 3250 especies. Sus huevos se llaman liendres, que los piojos adhieren al pelo o plumas de su huésped.
Read article on Wikipedia

Phthiraptera

Phthiraptera – rząd owadów, obejmujący około 5500 gatunków zaliczanych do 4 podrzędów: wszołów głaszczkowych, wszołów bezgłaszczkowych, wszy i wszy słoniowych. Są grzbietobrzusznie spłaszczone, wtórnie bezskrzydłe. Mają gryzący lub kłująco-ssący aparat gębowy i słabe lub całkiem nieobecne oczy. Są wyspecjalizowanymi ektopasożytami ptaków i ssaków, żywiącymi się sierścią, piórami, naskórkiem lub krwią gospodarza. Cykl rozwojowy odbywa się z przeobrażeniem niezupełnym, w całości na ciele żywiciela. Jako pasożyty człowieka i zwierząt domowych oraz nosiciele innych organizmów chorobotwórczych mają duże znaczenie medyczne i weterynaryjne.


Phthiraptera – rząd owadów, obejmujący około 5500 gatunków zaliczanych do 4 podrzędów: wszołów głaszczkowych, wszołów bezgłaszczkowych, wszy i wszy słoniowych. Są grzbietobrzusznie spłaszczone, wtórnie bezskrzydłe. Mają gryzący lub kłująco-ssący aparat gębowy i słabe lub całkiem nieobecne oczy. Są wyspecjalizowanymi ektopasożytami ptaków i ssaków, żywiącymi się sierścią, piórami, naskórkiem lub krwią gospodarza. Cykl rozwojowy odbywa się z przeobrażeniem niezupełnym, w całości na ciele żywiciela. Jako pasożyty człowieka i zwierząt domowych oraz nosiciele innych organizmów chorobotwórczych mają duże znaczenie medyczne i weterynaryjne.
Read article on Wikipedia

Phthiraptera

Phthiraptera je polyfyletická skupina sdružující parazitické skupiny pisivek (Psocoptera) – vši (Anoplura), luptouše (Amblycera), péřovky (Ischnocera) a všiváky (Rhynchophthirina). Český název pro taxon nebyl zaveden.


Phthiraptera je polyfyletická skupina sdružující parazitické skupiny pisivek (Psocoptera) – vši (Anoplura), luptouše (Amblycera), péřovky (Ischnocera) a všiváky (Rhynchophthirina). Český název pro taxon nebyl zaveden.
Read article on Wikipedia