Petr

Vlastní mužské jméno Petr pochází z řečtiny, kde femininum πέτρα petra znamená „kámen“ či „skála“. V České republice to bylo v roce 2016 třetí nejčetnější jméno.


Vlastní mužské jméno Petr pochází z řečtiny, kde femininum πέτρα petra znamená „kámen“ či „skála“. V České republice to bylo v roce 2016 třetí nejčetnější jméno.
Read article on Wikipedia