Petite messe solennelle

Gioachino Rossini's Petite messe solennelle was written in 1863, possibly at the request of Count Alexis Pillet-Will for his wife Louise to whom it is dedicated. The composer, who had retired from composing operas more than 30 years before, described it as


Gioachino Rossini's Petite messe solennelle was written in 1863, possibly at the request of Count Alexis Pillet-Will for his wife Louise to whom it is dedicated. The composer, who had retired from composing operas more than 30 years before, described it as "the last of my péchés de vieillesse".
Read article on Wikipedia

Petite messe solennelle

Petite messe solennelle Gioachino Rossiniho byla napsána v roce 1863 pravděpodobně na žádost hraběte Alexise Pilleta-Wille pro jeho manželku Louise, které je věnována. Sám skladatel, který zanechal skládání oper před více než 30 lety, ji popsal jako „poslední z mých Péchés de vieillesse“.


Petite messe solennelle Gioachino Rossiniho byla napsána v roce 1863 pravděpodobně na žádost hraběte Alexise Pilleta-Wille pro jeho manželku Louise, které je věnována. Sám skladatel, který zanechal skládání oper před více než 30 lety, ji popsal jako „poslední z mých Péchés de vieillesse“.
Read article on Wikipedia