Paula

Paula or PAULA may refer to:


Paula or PAULA may refer to:
Read article on Wikipedia

Paula

Kvinnonamnet Paula är en feminin form av Paulus och betydelsen är 'den lilla' eller 'den ringa'. Se även Paulina. Namnet har använts i Sverige sedan 1700-talet. 
Paula var ett ganska vanligt namn fram till mitten av 1990-talet. Numera ligger namnet på en plats mellan 150 och 200 på topplistan.[källa behövs] Den 31 december 2012 fanns det totalt 5880 kvinnor och två män i Sverige med förnamnet Paula. Det fanns även 2 män med namnet, varav 1 hade det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 60 flickor namnet, varav 23 fick det som tilltalsnamn.


Kvinnonamnet Paula är en feminin form av Paulus och betydelsen är 'den lilla' eller 'den ringa'. Se även Paulina. Namnet har använts i Sverige sedan 1700-talet. Paula var ett ganska vanligt namn fram till mitten av 1990-talet. Numera ligger namnet på en plats mellan 150 och 200 på topplistan.[källa behövs] Den 31 december 2012 fanns det totalt 5880 kvinnor och två män i Sverige med förnamnet Paula. Det fanns även 2 män med namnet, varav 1 hade det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 60 flickor namnet, varav 23 fick det som tilltalsnamn.
Read article on Wikipedia