Pastell

Pastell, av fr. pastel


Pastell, av fr. pastel "färgkrita" är en typ av teckningsmaterial bestående av pulveriserad kalk och färgpulver.
Read article on Wikipedia