Parazitska bolest

Parazitske bolesti ili parazitoze, infektivne bolesti su koje uzrokuju ili prenose paraziti. Mnogi paraziti ne uzrokuju bolesti. Parazitske bolesti mogu pogoditi praktično sve žive organizme, uključujući biljke i sisare. Nauka o parazitskim bolestima zove se parazitologija. Parazitske bolesti su odgovorne za oko 14 000 000 smrti godišnje, predstavljajući 25 % globalnog mortaliteta, ili jednu od četiri smrti prema SZO-u.


Parazitske bolesti ili parazitoze, infektivne bolesti su koje uzrokuju ili prenose paraziti. Mnogi paraziti ne uzrokuju bolesti. Parazitske bolesti mogu pogoditi praktično sve žive organizme, uključujući biljke i sisare. Nauka o parazitskim bolestima zove se parazitologija. Parazitske bolesti su odgovorne za oko 14 000 000 smrti godišnje, predstavljajući 25 % globalnog mortaliteta, ili jednu od četiri smrti prema SZO-u.
Read article on Wikipedia