Parazitologija

Parazitologija je veda, ki se ukvarja s preučevanjem odnosa parazitizma. Je biološka disciplina, ki pri preučevanju parazitov pogosto uporablja spoznanja iz celične biologije, bioinformatike, molekularne biologije, imunologije, genetike, evolucijske biologije in ekologije. Parazitologija proučuje dinamične procese, ki se vzpostavijo med parazitom in njegovim gostiteljem; med drugim se osredotoča na prilagoditve parazitov, obrambne sisteme gostiteljev, razširjenost posameznih parazitskih vrst, fiziologijo zajedavcev, evolucijo odnosa parazitizma in na samo patogenezo. Njene ugotovitve se uporablja v medicini za postavljanje diagnoz in zdravljenje bolnikov, okuženih z različnimi vrstami parazitov. Strokovnjak, ki se poklicno ukvarja s parazitologijo, se imenuje parazitolog.


Parazitologija je veda, ki se ukvarja s preučevanjem odnosa parazitizma. Je biološka disciplina, ki pri preučevanju parazitov pogosto uporablja spoznanja iz celične biologije, bioinformatike, molekularne biologije, imunologije, genetike, evolucijske biologije in ekologije. Parazitologija proučuje dinamične procese, ki se vzpostavijo med parazitom in njegovim gostiteljem; med drugim se osredotoča na prilagoditve parazitov, obrambne sisteme gostiteljev, razširjenost posameznih parazitskih vrst, fiziologijo zajedavcev, evolucijo odnosa parazitizma in na samo patogenezo. Njene ugotovitve se uporablja v medicini za postavljanje diagnoz in zdravljenje bolnikov, okuženih z različnimi vrstami parazitov. Strokovnjak, ki se poklicno ukvarja s parazitologijo, se imenuje parazitolog.
Read article on Wikipedia