Padi

Padi or PADI may refer to:Padi, Chennai, India
Padi, Iran
Padi (band), a musical group
Paddy field, a type of cultivated land
Paddy 
Pa Di language


Padi or PADI may refer to:Padi, Chennai, India Padi, Iran Padi (band), a musical group Paddy field, a type of cultivated land Paddy Pa Di language
Read article on Wikipedia