PTC-termistori

PTC-termistori on termistori, jonka resistanssi kasvaa lämpötilan noustessa. PTC-vastuksia käytetään mm. lämpöelementteinä, ylikuormitussuojina ja kosketinkipinöinnin estämiseen. PTC-vastuksen käyttö ylikuormitussuojana perustuu siihen, että vastuksen läpi kulkevan sähkövirran kasvaessa liian suureksi vastus kuumenee ja sen resistanssi kasvaa jyrkästi, mikä rajoittaa virran kasvua.


PTC-termistori on termistori, jonka resistanssi kasvaa lämpötilan noustessa. PTC-vastuksia käytetään mm. lämpöelementteinä, ylikuormitussuojina ja kosketinkipinöinnin estämiseen. PTC-vastuksen käyttö ylikuormitussuojana perustuu siihen, että vastuksen läpi kulkevan sähkövirran kasvaessa liian suureksi vastus kuumenee ja sen resistanssi kasvaa jyrkästi, mikä rajoittaa virran kasvua.
Read article on Wikipedia