PPSj-41

PPSj-41 var en sovjetisk typ av kulsprutepistol som användes i stor skala under andra världskriget. Den konstruerades av Georgij Sjpagin för att vara ett billigare alternativ till PPD-40, som var dyr och tidskrävande att tillverka.


PPSj-41 var en sovjetisk typ av kulsprutepistol som användes i stor skala under andra världskriget. Den konstruerades av Georgij Sjpagin för att vara ett billigare alternativ till PPD-40, som var dyr och tidskrävande att tillverka.
Read article on Wikipedia