Nudisyllis divaricata
Nudisyllis divaricata är en ringmaskart som först beskrevs av Wilhelm Moritz Keferstein 1862. Nudisyllis divaricata ingår i släktet Nudisyllis och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.


Nudisyllis divaricata är en ringmaskart som först beskrevs av Wilhelm Moritz Keferstein 1862. Nudisyllis divaricata ingår i släktet Nudisyllis och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.
Read article on Wikipedia