Newspeak

Newspeak is the language of Oceania, a totalitarian superstate that is the setting of George Orwell's dystopian novel Nineteen Eighty-Four (1984). To meet the ideological requirements of English Socialism (Ingsoc) in Oceania, the ruling Party created Newspeak, a controlled language of simplified grammar and restricted vocabulary, meant to limit the freedom of thought—personal identity, self-expression, free will—that threatens the ideology of the régime of Big Brother and the Party, who have criminalised such concepts into thoughtcrime, as contradictions of Ingsoc orthodoxy.


Newspeak is the language of Oceania, a totalitarian superstate that is the setting of George Orwell's dystopian novel Nineteen Eighty-Four (1984). To meet the ideological requirements of English Socialism (Ingsoc) in Oceania, the ruling Party created Newspeak, a controlled language of simplified grammar and restricted vocabulary, meant to limit the freedom of thought—personal identity, self-expression, free will—that threatens the ideology of the régime of Big Brother and the Party, who have criminalised such concepts into thoughtcrime, as contradictions of Ingsoc orthodoxy.
Read article on Wikipedia

Newspeak

Newspeak je jazyk z knihy George Orwella 1984. Newspeak je založen na angličtině, která je zde jmenována jako Oldspeak, ovšem má velice zjednodušenou gramatiku a zúženou slovní zásobu. Takto okleštěný jazyk měl sloužit totalitně vládnoucí Straně k tomu, aby občané neměli ani výrazy k vyjádření nesouhlasu s politikou Strany. Autor doplnil román doslovem, kde se věnuje problematice Newspeaku a vysvětluje jeho základní principy. Odtud i následující citace:„Newspeak nebyl vytvořen pouze k vyjadřování světonázorových myšlenkových postupů vlastních oddaným stoupencům Angsocu, nýbrž proto, aby znemožnil všechny jiné způsoby myšlení. Záměr byl ten, že až si newspeak všichni jednou provždy osvojí a oldspeak bude zapomenut, stane se kacířské myšlení – to jest myšlení, které se odchyluje od zásad Angsocu – doslova nemyslitelné, aspoň v té míře, v níž je myšlení závislé na slovech.“


Newspeak je jazyk z knihy George Orwella 1984. Newspeak je založen na angličtině, která je zde jmenována jako Oldspeak, ovšem má velice zjednodušenou gramatiku a zúženou slovní zásobu. Takto okleštěný jazyk měl sloužit totalitně vládnoucí Straně k tomu, aby občané neměli ani výrazy k vyjádření nesouhlasu s politikou Strany. Autor doplnil román doslovem, kde se věnuje problematice Newspeaku a vysvětluje jeho základní principy. Odtud i následující citace:„Newspeak nebyl vytvořen pouze k vyjadřování světonázorových myšlenkových postupů vlastních oddaným stoupencům Angsocu, nýbrž proto, aby znemožnil všechny jiné způsoby myšlení. Záměr byl ten, že až si newspeak všichni jednou provždy osvojí a oldspeak bude zapomenut, stane se kacířské myšlení – to jest myšlení, které se odchyluje od zásad Angsocu – doslova nemyslitelné, aspoň v té míře, v níž je myšlení závislé na slovech.“
Read article on Wikipedia