Netfilter

Netfilter – framework w jądrze Linux służący do przechwytywania i zmieniania ruchu sieciowego. Składa się z szeregu punktów w kodzie obsługi sieci, w których można umieszczać funkcje odpowiedzialne za analizę i zmianę pakietów sieciowych. Punkty te są pogrupowane w tablice, a funkcje przyłączone w danym punkcie nazywane są łańcuchami. Netfilter jest także nazwą projektu dostarczającego aplikacje do obsługi tego frameworka.


Netfilter – framework w jądrze Linux służący do przechwytywania i zmieniania ruchu sieciowego. Składa się z szeregu punktów w kodzie obsługi sieci, w których można umieszczać funkcje odpowiedzialne za analizę i zmianę pakietów sieciowych. Punkty te są pogrupowane w tablice, a funkcje przyłączone w danym punkcie nazywane są łańcuchami. Netfilter jest także nazwą projektu dostarczającego aplikacje do obsługi tego frameworka.
Read article on Wikipedia