Naziv

Naziv stoji pred imenom in kaže na izobrazbo oz. družbeni položaj nosilca naziva. Nazivi so lahko strokovni ali plemiški ali pa samo nakazujejo zakonski status. Nazivi se navadno krajšajo in le v redkih primerih pišejo v celoti.


Naziv stoji pred imenom in kaže na izobrazbo oz. družbeni položaj nosilca naziva. Nazivi so lahko strokovni ali plemiški ali pa samo nakazujejo zakonski status. Nazivi se navadno krajšajo in le v redkih primerih pišejo v celoti.
Read article on Wikipedia