NSA Call Database

NSA call database är en databas skapad av amerikanska National Security Agency (NSA) som uppskattas innehålla 1,9 biljoner registreringar av amerikanska medborgares telefonsamtal.


NSA call database är en databas skapad av amerikanska National Security Agency (NSA) som uppskattas innehålla 1,9 biljoner registreringar av amerikanska medborgares telefonsamtal.
Read article on Wikipedia