NNTP

NNTP — представляет собой сетевой протокол распространения, запрашивания, размещения и получения групп новостей при взаимодействии между сервером групп новостей и клиентом.


NNTP — представляет собой сетевой протокол распространения, запрашивания, размещения и получения групп новостей при взаимодействии между сервером групп новостей и клиентом.
Read article on Wikipedia

NNTP

Network News Transfer Protocol (NNTP) je internetski aplikacijski protokol koji služi za prenošenje Usenet članaka između poslužitelja kao i za čitanje i slanje vijesti od strane krajnih korisnika. Ovaj protokol je opisan sa internetskim standardom RFC 997 1986., a njeni glavni autori su Brian Kantor s University of California, San DiegoPhil Lapsley s University of California, Berkeley.


Network News Transfer Protocol (NNTP) je internetski aplikacijski protokol koji služi za prenošenje Usenet članaka između poslužitelja kao i za čitanje i slanje vijesti od strane krajnih korisnika. Ovaj protokol je opisan sa internetskim standardom RFC 997 1986., a njeni glavni autori su Brian Kantor s University of California, San DiegoPhil Lapsley s University of California, Berkeley.
Read article on Wikipedia